ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΛΙΣΣΙΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ - ΜΠΟΜΠΙΡΕΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΜΑΡΟΥΣΙ

Βρεφικό 0-2,5 ετών
Μετα-βρεφικό 2,5-3,5 ετών
Προ-προνήπιο 3,5-4,0 ετών
Προνήπιο 4,0-5,0 ετών
Νήπιο 5,0-6,0 ετών