ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΛΙΣΣΙΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ - ΜΠΟΜΠΙΡΕΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΜΑΡΟΥΣΙ

0-2 ετών Βρεφικό τμήμα

Το βρεφικό τμήμα μας αγκαλιάζει τα παιδιά στην πιο ευαίσθητη και τρυφερή τους ηλικία. Η συναισθηματική ασφάλεια και η σιγουριά που προσφέρουμε είναι εκείνη που καθορίζει την ομαλή μετάβαση του βρέφους από το σπίτι στον παιδικό σταθμό.

Οι αρχικοί μας στόχοι είναι η βελτίωση του συντονισμού αλλά και η απόκτηση της ακριβείας των κινήσεών του. Μέσα από ένα περιβάλλον ασφάλειας και σιγουριάς συμβάλλουμε στην κατάκτηση του βαδίσματος. Με τραγούδια και ομιλία, ενθάρρυνση και παρότρυνση, βοηθάμε τα παιδάκια μας να εκφραστούν με τις πρώτες τους λεξούλες.

2-3 ετών Μεταβρεφικό Τμήμα

Στο μεταβρεφικό μας τμήμα, φέρνουμε τα παιδιά σε επαφή με νέα υλικά για να προσαρμόσουν τις νέες δυνατότητές τους στη λεπτή κινητικότητα. Ενθαρρύνουμε τα παιδιά να χρησιμοποιούν το λόγο ως κύριο μέσο έκφρασης. Βοηθάμε τα παιδιά να εκφράσουν τα συναισθήματά τους με λεξούλες που εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους. Ενθαρρύνουμε τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και το μιμητικό παιχνίδι.

3-4 ετών Μικρό Προνήπιο

Η κοινωνικοσυναισθηματική εξέλιξη των παιδιών μας με τη βοήθεια του ομαδικού παιχνιδιού και των ομαδικών δραστηριοτήτων έχει στόχο την κοινωνικοποίηση και τη σωστή διαχείριση των συναισθημάτων τους καθώς και την τήρηση βασικών κανόνων μέσα στην τάξη.

Σε αυτήν την ηλικία ανακαλύπτουμε και επικεντρωνόμαστε στην ενδυνάμωση των δυνατοτήτων καθώς και στην ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρισμάτων του κάθε παιδιού.

Τα παιδιά μας πάντα με παιγνιώδη τρόπο έρχονται σε επαφή με τοποχρονικές ,προ μαθηματικές και προ γραφικές έννοιες μέσω δραστηριοτήτων κατάλληλα διαμορφωμένων για την ηλικία τους.

4-5 ετών Προνήπιο

Σε αυτήν την ηλικία τα παιδιά μας προετοιμάζονται για την κατανόηση εννοιών και όρων θέτοντας τις βάσεις για το μετέπειτα ταξίδι της εκπαίδευσης.

Μέσω του καθημερινού προγράμματός μας σύμφωνα πάντα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας (Δ.Ε.Π.Π.Σ) και βασισμένοι σε έννοιες όπως διαθεματικότητα, βιωματική μάθηση, μέθοδο Project καθώς και φύλλα εργασίας γίνεται με αβίαστο και παιγνιώδη τρόπο η σωστή εκμάθηση της γλώσσας και η ανάπτυξη μαθηματικής σκέψης.

Η καλλιέργεια των δεξιοτήτων – εννοιών όπως θάρρος, πειθαρχία, αυτογνωσία, αυτονομία, αυτοεξυπηρέτηση, αλληλοβοήθεια και κριτική είναι πολύ σημαντικός στόχος για εμάς.

5-6 ετών Νηπιαγωγείο

Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα στοχεύει στη διεύρυνση των γνωστικών οριζόντων και στην κοινωνική ανάπτυξη κάθε παιδιού ξεχωριστά. Οι παιδαγωγικές μας δράσεις βασίζονται στη βιωματική και συνεργατική μάθηση και την διαθεματική προσέγγιση των μαθησιακών περιοχών όπως αυτές ορίζονται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου (Γλώσσα, Μαθηματικά, Τέχνες, Φυσικές Επιστήμες, Περιβάλλον, Τεχνολογία).

Τα παιδιά εμπλέκονται ενεργά στη διαδικασία της μάθησης, δρώντας ενεργητικά ώστε να προσεγγίσουν τη γνώση από πολλές και διαφορετικές πηγές.